Cele projektu

Projekt TRY: TRansition Youth – sustainable development and local entrepreneurship to transnarodowa inicjatywa młodzieżowa realizowana przez młodzież związaną z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth w partnerstwie z kooperatywą MasFranch z Hiszpanii oraz kooperatywą Palma Nana z Włoch.

Głównym celem projektu jest przygotowanie grup młodych ludzi z małych miejscowości do zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz praktyczna nauka społecznej przedsiębiorczości oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Projekt TRY ma również na celu rozwinięcie wśród mieszkańców naszych miast – a w szczególności wśród młodzieży – poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie i naturalne środowisko, a także lokalnej i ponadnarodowej solidarności w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszych miejscowościach.

1 lutego 2016 r. - Start 26-29 lutego 2016 r. - Spotkanie koordynatorów 19-26 marca 2016 r. - Warsztaty w MasFranch 1-8 maja 2016 r. - Warsztaty w Milanówku 5-12 czerwca 2016 r. - Warsztaty na Sycylii wrzesień-październik 2016 r. - Akcje lokalne 10 października 2016 r. - Zakończenie

Harmonogram projektu

Kliknij na marchewkę, aby dowiedzieć się o kluczowych wydarzeniach w projekcie.

Start 1 lutego 2016 r. Spotkanie koordynatorów w MasFranch 19-26 marca 2016 r. Warsztaty w MasFranch 26-29 lutego 2016 r. Warsztaty w Milanówku 1-8 maja 2016 r. Warsztaty na Sycylii 5-12 czerwca 2016 r. Akcje lokalne lipiec-wrzesień 2016 r. Koniec 31 października 2016 r.