Fundacja 4YOUth

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth jest organizacją pozarządową, stworzoną przez grupę młodych aktywistów społecznych, którzy chcą razem współkształtować lokalną rzeczywistość oraz umożliwiać innym młodym wyjazdy zagraniczne, by wymieniać się doświadczeniami i inspirować się wzajemnie z rówieśnikami z różnych krajów.

Fundacja 4YOUth współpracuje z lokalnymi samorządami oraz instytucjami, takimi jak szkoły, centra kultury, kluby młodzieżowe i ośrodki dla uchodźców. Jej celem jest także tworzenie sieci współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, by wspólnie budować lokalne i globalne społeczeństwo obywatelskie, promować ideę poszanowania praw człowieka, tolerancji dla różnorodności i odmienności. Poprzez swoją działalność, zespół 4YOUth wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców oraz zachęca innych do aktywnego włączania się do działania na rzecz lokalnych społeczności i wspólnego dobra.

Działaniom Fundacji przyświeca slogan ?Myśl globalnie, działaj lokalnie?, dlatego zespół Fundacji szczególną uwagę poświęca tematom dialogu międzykulturowego, pokojowego rozwiązywania konfliktów, ekologii, zrównoważonego rozwoju, a także rozpowszechnianiu idei demokracji partycypacyjnej.

4y_logo_300

Odwiedź nas na:
http://4youth.pl

Skontaktuj się:
fundacja@4youth.pl

Mas Franch

Mas Franch is registered non-profit cooperative that runs a training and conference centre dedicated to social and ecological transformation. The cooperative was founded in 2006 and currently has four full-time members as well as dozens of local and international volunteer members. Mas Franch’s three core values are solidarity, equity and sustainability. The mission of Mas Franch is to promote social and ecological transformation at the local, regional and international levels. Mas Franch carries out this mission by providing housing, conference facilities and meals that are high-quality and in accordance with its values. As such, as a certified educational centre, Mas Franch aims to function as sustainably as possible, with the use of solar panels, thermal panels, natural water treatment systems, a natural swimming pool, and an organic vegetable garden.

Mas Franch also carries out training and consulting activities, coordinated by its ?Resilience? branch, now an independent non-profit cooperative. The resilience.earth team delivered the TRY: Tranistion Youth training using popular education, social justice theatre, critical systems thinking, mind-mapping, and other participatory education techniques. This new cooperative is dedicated to strengthening community resiliency and ecological sustainability in regions facing socio-economic and ecological challenges. Cooperative members provide research, training and consultancy services to community organisations and public and private institutions in multiple countries, so that these entities can gain a greater capacity to effect lasting positive social and ecological transformation locally and internationally.

mas_franch_300

Odwiedź nas na:
http://www.masfranch.org

Skontaktuj się:
masfranch@masfranch.org

Palma Nana

Kooperatywa Palma Nana została założona w 1983 r. podczas marszu na rzecz ustanowienia pierwszego sycylijskiego rezewatu przyrody Zingaro oraz przeciwko budowie drogi, która miała przecinać terytorium rezerwatu.

Od tamtej pory kooperatywa działa w obszarze ochrony przyrody, rozwoju świadomości obywateli oraz promocji badań naukowych. W imieniu włoskiego oddziału WWF (World Wildlife Foundation) organizuje zajęcia edukacji o środowisku.

Edukacja o środowisku oraz odpowiedzialna turystyka to priorytety w działaniach Palma Nana. W celu promowania świadomości ekologicznej organizuje zajęcia dydaktyczne w szkołach, kursy i treningi, seminaria, wystawy, eventy, obozy letnie dla młodzieży, wakacje z naturą dla dorosłych, obozy rodzinne oraz wyprawy do naturalnych i miejskich obszarów. Palma Nana działa również jako operator turystyczny, realizując programy odpowiedzialnej turystyki oraz turystyki szkolnej w imieniu LIBERA, il Giusto di Viaggiare.

Miejscem, które ukształtowało, inspirowało i gościło uczestników projektu TRYjest Centrum Edukacji Środowiskowej Serra Guarneri, dające możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia w niecodziennym otoczeniu. Centrum jest akredytowane przy WWF Włochy, władzach parku Madonie (Ente Parco delle Madonie) oraz Ministerstwie Edukacji Włoch.