Materiały

Wszystkie materiały są po angielsku i gotowe do pobrania w formacie PDF.

Spotkanie szkoleniowe w Serra Guarneri

Fotorelacja uczestnika projektu TRY ze spotkania szkoleniowego na Sylii w ośrodku edukacji ekologicznej Serra Guarneri (po polsku).

195 pobrań

Radykalny municypalizm

Prezentacja o katalońskiej partii CUP (Candidatura d’Unitat Popular), odnoszącej się w swoim programie do idei municypalizmu, demokracji partycypacjnej i ekologii.

128 pobrań

Ocalmy Puszczę Białowieską!

Prezentacja o działaniach Greenpeace Polska na rzecz ratowania Puszczy Białowieskiej (Joanna Miś, Milanówek, maj 2016)

168 pobrań

Uprawa warzyw na wałach permakulturowych

Scenariusz warsztatów na temat uprawy współrzędnej warzyw na wałach permakulturowych (Maciej Łepkowski, Milanówek, maj 2016)

136 pobrań

Grządki wyniesione metodą hügelkultur

Scenariusz warsztatów z budowy wyniesionych grządek metodą hügelkultur.

131 pobrań

Recyklingowe instalacje ogrodowe

Prezentacja do zajęć warsztatowych nt. projektowania i tworzenia recyklingowych konstrukcji ogrodowych (Milanówek, maj 2016)

196 pobrań

Jest alternatywa: Kooperatywa

Prezentacja Kooperatywy Spożywczej Dobrze (Warszawa, maj 2016)

195 pobrań